Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Línia de finançament per a emprenedors, autònoms i comerços

Línia de finançament per a emprenedors, autònoms i comerços

S’ha publicat al DOGC l’Ordre EMO/156/2013 que regula la línia de finançament Emprenedors, Autònoms i Comerços.

L’objectiu és facilitar el finançament a aquells autònoms i microempreses que tenen una activitat viable però que tenen dificultats per trobar finançament per falta de garanties. A través de l’Ordre, la Generalitat garanteix el 70% del total de l’operació.

Amb aquesta línia es poden finançar operacions d’inversió i circulant per valor d’entre 10.000 i 100.000€. Les característiques de la línia les podeu trobar en aquest enllaç.

La novetat per aquest any és el sistema de tramitació. Us expliquem pas a pas la manera de fer-ho: 

 • 1.- Accedir a FinEmpresa: www.icf.cat
 • 2.- Clicar “Presenta la teva Sol•licitud”
 • 3.- Indicar l’import del préstec i ajut que se sol•licita: entre 10.000 i 100.000 euros.
 • 4.- Seleccionar a Línies i finalitats específiques “ Emprenedors, Autònoms i Comerços”
 • 5.- Omplir les dades, i seleccionar l’entitat financera: CaixaBank o Banc Sabadell.
 • 6.- Un cop tramitada, per tal que sigui vàlida, cal haver rebut un correu electrònic de confirmació. En aquest correu s’adjunta: la sol•licitud amb les dades indicades i amb un codi de registre, que heu de signar i presentar a OGE (DG o CCAM);

  el model de declaració responsable, que heu d’omplir, signar i presentar als mateixos llocs; el model de memòria on explicar el projecte a finançar, que cal adjuntar a la sol•licitud de FinEmpresa.

 • 7.- El Departament d’Empresa i Ocupació estudiarà la sol•licitud d’ajut.
 • 8.- Entretant, cal que contacteu amb l’entitat financera seleccionada: Banc Sabadell o CaixaBank, i presenteu a l’oficina:

  - una còpia de l’imprès de sol•licitud (necessitaran les vostres dades i el codi de sol•licitud indicat en l’encapçalament); la documentació per a l’estudi del préstec que s’indica.

 • 9.- Podreu formalitzar el préstec quan tingueu resolució favorable del Departament i aprovació del préstec per part del banc.

Per qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb el Departament d’Empresa i Ocupació:

Servei de Foment – 93 228 57 57

Telèfon del Comerç – 93 484 99 09

O be amb l’ICF – 902 227 237

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE