Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses. Línia Emprèn

Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses. Línia Emprèn

Es tracta d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per a afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, amb l’objectiu de reactivar l’economia catalana. Els préstecs poden finançar tant despeses d’inversió com despeses de circulant amb un import mínim de 10.000 € i màxim de 100.000 €.

Les condicions de les operacions són les següents:

  • Euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a 3,95 punts.
  • El termini d’amortització del préstec és de 5 anys, inclòs un any de carència.
  • El Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant l’Institut Català de Finances assumirà el risc del 70% del capital pendent, en cas de morositat.
  • Comissió d’amortització anticipada de fins l’1%.

A qui va dirigit?

A qualsevol empresa constituïda com a persona autònoma, micro, petites i mitjanes empreses (les mitjanes empreses en determinades activitats de l’àmbit del comerç i dels serveis) amb seu social o centre de treball a Catalunya.
També poden sol·licitar els ajuts les persones emprenedores considerades com apersones físiques que no estiguin constituïdes com a treballadores autònomes, sempre que acreditin haver demanat l’alta al Cens d’activitats econòmiques, mitjançant la presentació a Hisenda (a l’AEAT) dels models 036 o 037, per fer inversions abans d’iniciar l’activitat.

Normativa: ORDRE EMO/229/2015 de 13 de juliol

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE