Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

L’explotació d’una patent : subvenció i jornada

L'explotació d'una patent : subvenció i jornada

Amb data 27 d’octubre va ser publicada al DOGC la Resolució EMO 2352/2015 de 14 d’octubre per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts a projectes de recerca i desenvolupament experimental per part de pimes que incloguin l’explotació d’una patent o llicència de patent adquirida d’una font externa i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.

Més avall us donem notícia dels punts més importants d’aquesta subvenció, però abans us volem anunciar que estem preparant una jornada sobre aquest tema per al 26 de novembre  adreçada a empreses amb certa preocupació per innovar en els seus productes, serveis o metodologia i que puguin estar interessasdes en conèixer com convertir aquestes innovacions en un actiu de l’empresa en forma de patent.

En aquesta jornada mostrarem les avantatges de tenir en els propis actius serveis o mètodes protegits per una patent, sabrem què es i què no ès una innovació susceptible de patentar; intentarem modificar la idea entorn a la complexitat de la tramitació i els costos de la patent i els models d’utilitat mitjançant la presència d’un gestor especialitzat en aquests procediments que els pugui assessorar i, en definitiva, motivar els participants per fer valer les seves innovacions protegint-les amb una patent o un model d’utilitat així com conèixer els ajuts i subvencions de que poden ser beneficiaris en engegar un procès de patent.

Per exemple aquesta subvenció de la que parlàvem més amunt i que té una dotació de 785.000 €. destinats a aquesta línia d’ajuts com a quantitat màxima. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 11 de desembre de 2015

 

Els beneficiaris d’aquests ajuts són les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya en alguna de les següents formes jurídiques : societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa. 

Les despeses que es consideren subvencionables són aquelles realitzades a partir de la data de la sol·licitud pels conceptes següents:

 • les despeses d’aquisició de patents o llicències provinents de fonts externes.
 • les despeses de personal contractat o de nova creació dedicat inequívocament vinculades al projecte subvencionat:  a) Investigadors, tècnics i personal auxiliar, en la mesura que estiguin dedicats al projecte; b) Personal d’àrees de suport desenvolupant de tasques clarament vinculades al projecte.
 • despeses de col·laboracions externes vinculades exclusivament a les activitats frl projecte.
 • despeses d’equipament i instrumental, en la mesura i durant el perídoe en què s’utilitzin per al projecte.
 • altres despeses directament vinculades a les activitats de recerca i desenvolupament del projecte.  

Si voleu llegir la lletra petita d’aquesta resolució, cliqueu aquí:  Agència per a la Competitivitat de l’Empresa. DOGC 6984

 

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE