Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Innoempresa 2010- Projecte AICAN

euroestilizadoUs informen d’un Projecte d’Innovació de caràcter suprarregional en el col·lectiu de Pimes -Projecte AICAN-, dintre del Programa de Suport a la Innovació de Petites Empreses (InnoEmpresa), del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,  i adscrit a la línia de projectes prioritaris i subvencionables d’Innovació Organitzativa i Gestió Avançada. El Projecte AICAN impulsa la Implantació del Model Europeu d’Organització i Gestió Avançada Empresarial, dotant a les empreses d’una Plataforma Web de Gestió.


En aquest projecte , de caràcter supraregional, participen també altres organitzacions empresarials de les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Canàries, Aragó, Madrid, València i Catalunya, amb l’objectiu de recolzar la innovació en la gestió en 100 empreses de les respectives comunitats.
Per a dur a terme el Projecte AICAN, s’ha contractat l’empresa Best Business Service, com a consultora especialitzada que s’encarregarà de l’execució d’aquest projecte en totes les seves fases, des del diagnòstic de situació de la pime, a la qualificació en el Model Europeu d’Organització i Gestió Avançada, i a la implementació de la plataforma Web de gestió en cada empresa.
Us adjuntem els següents enllaços on accedireu a dos videos explicatius del Projecte AICAN i del Portal AICAN:

Innoempresa – Proyecto AICAN
http://www.youtube.com/watch?v=yR2z8hLVwak

Portal AICAN
http://www.youtube.com/watch?v=-vW8iZ5LNlo

Per realizar la inscripció o bé per demanar més información, podeu posar-vos en contacte amb: info@bbsbusiness.com tel: 902 114 507.
La inscripció per poder participar en el Projecte i accedir a la subvenció finalitza el 31 de maig de 2010.

Recomanem també els ajuts al sector TIC del Pla Avança, la convocatòria dels quals es pot consultar en el següent link:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/06/pdfs/BOE-A-2010-7239.pdf

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE