Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Incentius per a la contractació de joves en atur a Viladecans

Incentius per a la contractació de joves en atur a Viladecans

A través d’un programa adreçat als joves,  Joves per l’Ocupació, el centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon incentiva la contractació de joves de Viladecans en situació d’atur.

Aquests joves han rebut una formació prèvia al centre en les següents especialitats: 

  • Activitats auxiliars de magatzem
  • Operacions auxiliars de serveis administratius i general

La incentivació a la contractació de joves es realitza mitjançant una subvenció del SOC a la qual es poden acollir les empreses, prèvia selecció i signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Viladecans. De cadascun dels contractes subscrits a través del programa Joves per l’Ocupació, el SOC subvencionarà les despeses salarials derivades de la contractació dels participants amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional per jornada complerta o, la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista i amb un màxim de 6 mesos.

La data màxima per formalitzar contractes és el 30 de setembre de 2016.

Adjuntem un arxiu amb la informació relativa a la col·laboració en aquest projecte i els beneficis que l’empresa podrà obtenir en cas que contracti alumnes del programa Joves per l’Ocupació.

dossier empreses JPO

Per rebre més informació :

Jessica Ruiz i Montserrat Garbayo

Centre de Promoció Econòmica i  Serveis a les Empreses  Can Calderon

C/ Andorra, 64. 08840 Viladecans. Teléfon 93. 635. 18. 04. Fax. 936374850

e-mail: jovesperlocupacio@viladecans.cat

 

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE