Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Fem Feina a Viladecans 2016: Subvencions per Autònoms i per Empreses per contractació de treballadors

Fem Feina a Viladecans 2016: Subvencions per Autònoms i per Empreses per contractació de treballadors

L’Ajuntament de Viladecans en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona un any mes  posa a l’abast d´aquells Professionals que s´autoocupin i desenvolupin la seva activitat en el municipi i Empreses per a la contractació de persones aturades de Viladecans, estableix una línia de subvencions públiques pel foment de l´ocupació i la consolidació del teixit empresarial i comercial de Viladecans.

El divendres 29 de gener de 2016 s´ha publicat al BOP l’acord adoptat a l’Ajuntament de Viladecans, per tant, ja ha entrat en vigor, per tant, les sol·licituds ja es poden presentar.

Els formularis les afegim senceres al final d´aquest post.

1.Fem Feina Viladecans adreçat a Professionals que s´autoocupin i desenvolupin la seva activitat prioritàriament a Viladecans  i/o a l’Àrea metropolitana de Barcelona.

*Professionals beneficiaris

Podran ser beneficiaries de les subvencions les persones que compleixin tots els requisits següents:

 a) Persones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l’inici de l’activitat.

b) Persones que hagin iniciat una activitat empresarial amb l’alta inicial de la nova empresa o activitat professional (IAE i/o alta censal) i l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l’1 d’agost de 2015 i que siguin noves empreses domiciliades a Viladecans.

c) Persones empadronades a Viladecans com a mínim fa 6 mesos i/o noves empreses domiciliades i amb centre de treball a Viladecans.

d) Persones que no han estat donades d’alta al RETA en els últims 6 mesos.

e) Les persones subvencionades hauran d’estar, com a mínim, 12 mesos d’alta al RETA.

S’entén per persones desocupades demandants d’ocupació aquelles que es troben en situació d’atur i que consten inscrites a les Oficines de Treball de la Generalitat com a demandants d’ocupació no ocupades, o aquelles que puguin justificar aquesta circumstància amb un informe de la vida laboral, amb caràcter previ a donar-se d’alta al RETA.

*Termini de presentació de sol·licituds, lloc i documentació

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació serà des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOP i fins el 30 de juny de 2016 o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible.

Lloc on  demanar els formularis  i registrar les sol·licituds: Viladecans Atenció a les Empreses al Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon, C/ Andorra 64, Viladecans. Telèfon 93.635.18.04

Horari: de dilluns a divendres  de 9′00 a 14’00 hores

 

2. Fem Feina Viladecans adreçat a Empreses que facin contractació laboral de treballadors/ores de la ciutat.

Desde l´Ajuntament de Viladecans impulsa estratègies de desenvolupament econòmic local i estableix como a objectius de la seva gestió la generació d´activitat econòmica i la creació d´ocupació.

*Entitats beneficiaries

Aquelles empreses que desenvolupin la seva activitat a l´Àrea Metropolitana de Barcelona i, prioritàriament, al municipi de Viladecans i que contractin laboralment persones desocupades durant un període  mínim de nou mesos.

Aquest projecte de foment de l´ocupació té como a objectiu fomentar la contractació laboral de persones en situació d´atur.

Poden  sol·licitar les subvencions a que es refereixen aquestes bases les empreses, entitats i autònoms amb domicili social, delegació o centre de treball prioritàriament a Viladecans, així com a l´Àrea  Metropolitana de Barcelona.

*Termini de presentació de sol·licituds, lloc i documentació

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació serà des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOP i fins el 31 de març de 2016 o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible.

Lloc on  demanar els formularis  i registrar les sol·licituds: Viladecans Atenció a les Empreses al Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon, C/ Andorra 64, Viladecans. Telèfon 93.635.18.04

Horari: de dilluns a divendres  de 9′oo a 14’00 hores

 

 3.Aquí teniu l’enllaç per anar directament a la documentació:

1.  Subvenció Fem Feina Contractació

2.  Bases Fem Feina autoocupació

3.  Solicitud subvenció Contractació

4. Solicitud subvenció Autònoms

5. Full de domiciliació bancària segons model de l’Ajuntament

Comparteix
  2 comentaris
  1. busco trabajo soy padre de familia de cuatro hijos y un nieto tengo la situacion muy mal no trabajamos ninguno y estamos al limite y encima nos quedan dos meses de la vivienda por no poder pagar el alquiler / hay dias que tengo que salir a otros pueblos a pedir comida ruego me ofrescan un trabajo yo hago de todo y me ofresco para cualquier faena que haiga buena o mala lo que sea porfavor estoy muy desesperado .. tengo la morar por los suelos deme una oportunidad atenta mente MARTIN

  2. Hola Martín. En primer lugar sentimos la difícil situación en la que se encuentra. Aunque nosotros no gestionamos directamente este tema, hemos trasladado el tema a los compañeros de ocupación que se pondrán en contacto lo antes posible con usted.

  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE