Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Convocatòria d’una línia de crèdit per a empreses turístiques

Convocatòria d'una línia de crèdit per a empreses turístiques

20 milions d’euros per contribuir al finançament de les inversions de les petites i mitjanes empreses turístiques amb seu social al territori català, i titulars d’establiments d’allotjament turístic a Catalunya (en les tipologies hotel, apartament turístic, habitatges d’ús turístic, càmping i turisme rural, així com agències de viatges).

Les inversions han de estar destinades a l’actualització, renovació, condicionament i millora dels establiments d’allotjament turístic o d’agències de viatges.

Els prèstecs seran finançats per l’Institut Català de Finances (ICF) i serà requisit imprescindible comptar amb l’informe de valoració de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

Les característiques del producte són les següents:

•    Condicions del préstec: 
 • Import: mínim 40.000€ i màxim 800.000€
 • Termini: 8 anys amb 1 de carència inclòs
 • Interès: euríbor 12 mesos més 4,50%
 • Comissió d’estudi: 0%
 • Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import del préstec
 • Amortització: quotes mensuals
 • Garanties: aval 100% d’Avalis de Catalunya 
•    Condicions de l’aval:
 • Termini: fins a l’amortització del préstec
 • Mutualitat: entre l’1,50% i el 4% de l’import de l’aval (segons CNAE)
 • Comissió de risc: fins a l’1,10% del principal del crèdit no amortitzat
 • Comissió d’estudi: 0%
 • Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import de l’aval
 • Garanties: pignoració de les participacions i qualsevol altre que Avalis consideri necessària

Per a més informació, podeu consultar l’apartat sobre Turisme Futur del web de l’Institut Català de Finances.

 

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE