Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Convocatòria del Pla Renova’t de finestres i Pla Renova’t d’enllumenat

Convocatòria del Pla Renova't de finestres i Pla Renova't d'enllumenat

Us volem apropar dos ajuts adreçats a particulars i empreses per afavorir l’estalvi energètic

1. Pla Renova’t de finestres  a Catalunya

Ajudes per renovar les obertures (finestres, portes-vidrieres, claraboies) i per millorar-ne  la protecció solar mitjançant persianes, lamel·les, tendals. L’objectiu és reduir la transmissió tèrmica de les obertures i aconseguir un estalvi energètic durant tot l’any tant en calefacció com en refrigeració.

Beneficiaris:
a) habitatges particulars i actuacions integrals en blocs d’habitatges.

b) edificis del sector terciari, empreses privades, fundacions, altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius

Organisme: Institut Català d’Energia.  Bases reguladores:  DOGC núm. 6035 – 30.12.2011

Terminis de sol·licitud:  des del 15 de febrer fins al 30 d’abril del 2012.  Data de publicació: 02/01/2012

2. Pla Renova’t d’enllumenat interior de comerços a Catalunya

S’atorguen ajudes per canviar l’enllumenat interior de comerços i altres establiments de cara al pùblic per altre de tecnologia més eficient.  L’objectiu és millorar la eficiència energètica de les instal·lacions i aconseguir un estalvi energètic permanent.

Beneficiaris :  empreses constituïdes amb personalitat jurídica pròpia i autònoms.

Organisme: Institut Català d’Energia.  Bases reguladores:  DOGC núm. 6035 – 30.12.2011

Terminis de sol·licitud:  des del 15 de febrer fins al 30 d’abril del 2012.  Data de publicació: 02/01/2012

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE