Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Ajuts per empreses que vulguin iniciar-se en nous models d’activitat

Ajuts i subvencions

Ajuts i subvencions

Ajut per a projectes empresarials al·lineats  amb l’estratègia d’ACC1Ó.
El CIDEM ha tret una línia d’ajuts per donar suport a les empreses industrials i de serveis a la industria que vulguin sortir de models de negoci obsolets i penetrar en negocis amb capacitat de creixement, sigui en el sector que opera la empresa o en sectors alternatius.

Per aquesta línia s’estableixen dos períodes per a la presentació de sol·licituds: el primer que va del 23 d’abril al 3 de juny i el segon termini, que anirà de l’1 de setembre al 14 d’octubre.

El CIDEM, pot atorgar ajuts a les empreses catalanes per realitzar projectes que els permetin desenvolupar noves oportunitats de negoci amb un canvi de la base competitiva, estratègica i estructural. Es a dir, Aquelles que desitgin aplicar a l’empresa un conjunt de mesures adreçades a garantir la viabilitat econòmica, mitjançant l’inici d’activitats no habituals per a l’empresa i que constitueixin en el futur el seu nucli de negoci.

Aquesta nova activitat, pot representar l’adquisició d’una nova base tecnològica, la creació d’una gamma de productes d’alt valor afegit i/o l’accés a mercats d’altres sectors d’activitat no previstos fins al moment.

Aquesta convocatòria d’ajuts donarà resposta a 2 línies d’ajut:

  • Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic. Aquests projectes consisteixen en la realització d’un pla de negoci.

Despeses subvencionables: Assessorament extern, viatges interurbans, allotjaments i estudis de benchmarking així com l’assessorament d’estudis de mercat.

La intensitat de l’ajut serà de fins el 75% del cost subvencionable amb un màxim de 60.000€

La valoració dels projectes estarà en funció de: Impacte del projecte en l’evolució de l’empresa. Justificació econòmica de la necessitat de re-enfocament estratègic, capacitat dels proveïdors externs i cost econòmic adequat. Impacte soci-econòmic i el grau de maduresa del model de negoci.

  • Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural. Es a dir la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ.

Despeses subvencionables:  Només les vinculades amb la nova activitat: adquisició de maquinària i equipaments, assessorament extern, Creació de nous canals de comercialització, despeses de viatges interurbans i de benchmarking, despeses de formació externa.

La intensitat de l’ajut tindrà un màxim de 100.000€ amb els màxims en la següent distribució: per  assessorament extern, benchmarking, viatges i allotjaments, el 75%. Per adquisició de maquinaria i equips, el màxim serà el 20% per petites empreses i 10% per mitjanes. Per formació el 25%. Per recerca un màxim del 50% en recerca industrial i un 25% en el cas de desenvolupament.

La valoració dels projectes estarà en funció de: Grau de maduració, consistència i viabilitat del pla de negoci. Coherència tècnica i econòmica. Impacte soci-econòmic. Projecció de la facturació i del benefici previst i la contribució a la internacionalització de l’economia.

Si esteu interessat o voleu ampliar informació us recomanem us poseu en contacte amb nosaltres per donar-vos el suport necessari al 936351804 i demaneu per Carles Moreno.

Pots consultar les bases al següent enllaç: Normativa

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE