Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Ajuts per al finançament de les empreses d’Economia Social

Ajuts per al finançament de les empreses d'Economia Social

Us comuniquem que ahir dimarts 5 de juliol es va publicar l’Ordre TSF/ 176/2016, de 20 de juny, reguladora de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’Economia Social.

En relació amb la convocatòria anterior, la present Ordre presenta millores en les condicions econòmiques del finançament i, pel que fa al termini de presentació del formulari de sol·licitud, s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 31 de desembre de 2017.

Els préstecs objecte d’ajut són els següents:

a) Préstecs per inversions en immobilitzat material o immaterial.
b) Préstecs per a capitalització d’entitats.
c) Préstecs per circulant.
d) Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic.

Us apuntem el contingut de la normativa així com l’enllaç de l’oficina virtual de tràmits:

OVT línia ICF finançament de l’economia social

Comparteix
    1 comentari
    1. moltes gràcies!

    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE