Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Ajuts per a projectes d’internacionalització

euroestilizadoLa Generalitat de Catalunya, des del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, i en el marc del Pla d’ACC1Ó, obre la convocatòria d’ajuts per l’any 2010 per tal de fomentar la competitivitat i el posicionament internacional de l’empresa catalana.

La majoria d’aquests ajuts es poden sol•licitar durant tot l’any 2010, d’altres tenen dates més acotades de sol•licitud. Els presentem alguns dels ajuts i suports a les empreses més destacats.

Per informació més detallada poden consultar:

DOGC núm. 5557 – 01/02/2010. Generalitat de Catalunya
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-2010/index.jsp

A. Programa de Promoció Internacional:

Objectiu: Diversificar els mercats d’exportació de l’empresa, la recerca de nous mercats
Què subvenciona:
• Viatges de prospecció a mercats nous fora de la UE-15
• Visita a fires internacionals
• Visita a Catalunya de potencials compradors de fora de la UE-15.
Quantia de la subvenció: 100% de la despesa subvencionable

B. Programa de Primera Exportació:

Objectiu: Assessorar a les empreses que no han exportat mai, transferint els coneixements i les eines necessàries perquè l’empresa pugui sortir a l’exterior.
Què subvenciona: 60 hores d’assessorament per un expert en la matèria, un col•laborador júnior i un curs de gestió empresarial.
Quantia de la subvenció: 400 € x 12 mesos en assessorament i 1800 € en promoció internacional.

C. Programa d’Incorporació de Tècnics Especialistes en Comerç Internacional

Objectiu:  Facilitar la contractació d’un Tècnic en Comerç Internacional als departaments d’exportació de l’empresa.
Què subvenciona / Quantia: 50% del cost del professional, màxim 10.000 € i només durant 1 any.

D. Programa de Noves Estratègies d’Internacionalització ( NEI )

Objectiu: Oferir a empreses amb experiència internacional un assessorament estratègic i especialitzat en diferents àmbits d’actuació en el procés d’internacionalització: filials, financer, expatriats, propietat industrial, fiscal, fusions i adquisicions, organitzatiu. 

Què subvenciona /Quantia: 50% del cost d’assessorament, máx. 10.000 €.

E. Programa 2B Digital: Internet com a Eina de Màrqueting Internacional

Objectiu: Utilitzar la pàgina web com a eina de màrqueting internacional, orientant el web cap als mercats exteriors, reforçant l’estratègia internacional.
Què subvenciona/Quantia: 50 % del cost d’assessorament  i 30% del cost per a la creació o redisseny del web, i 50% del cost per a la promoció en línia.

F. Programa d’Inversió Directa a l’Exterior ( IDE )

Objectiu: Ajut per a la creació i/o adquisició de societats a l’exterior.
Què subvenciona/Quantia: 25 % de despeses en estudis i viatges, màxim 12.000€; 25% en despeses d’implantació ( sous, lloguers, assessors, etc ), màxim 48.000 € si es filial productiva o de serveis, i 36.000 € si és comercial; assessorament per planificar l’estructura financera de la inversió.

G. Programa de Defensa de la Propietat Industrial

Objectiu: Ajut i assessorament per a la protecció I defensa legal dels títols de propietat industrial: patents, marques I dissenys industrials.
Què subvenciona/Quantia: 50% d’assessorament , màxim10.000 €

H. Programa de Suport a les Marques Catalanes

Objectiu: Ajut i assessorament per crear i potenciar la marca als mercats internacionals.
Què subvenciona/Quantia: 50% del cost d’assessorament , màxim 2 projectes l’any amb 10.000 € per projecte.

I. Programa d’Assessorament en Contractació Pública Internacional (CPI )

Objectiu: Transferir la metodologia, eines i procediments contractuals perquè l’empresa accedeixi a les oportunitats de negoci en el mercat de les licitacions públiques internacionals.
Què subvenciona/Quantia:
 
50% del cost d’assessorament del disseny de l’estratègia i el pla de treball (màx. 3500 €)
50% del cost del col•laborador a contractar per a l’execució del pla de treball ( màx. 10.000 €)
4 viatges a països diferents

J. Programa de priorització de mercats

Objectiu: Analitzar i seleccionar un nombre reduït de mercats amb més potencial de creixement per a l’empresa amb l’assessorament d’un expert en Comerç Internacional extern a l’empresa.
Què subvenciona/Quantia:
30 hores d’assessorament x 85 €/h = 2.550 € ( a realitzar en 2 mesos )
50 % del cost del professional

K. Programa de Cooperació i Actuacions Específiques

Objectiu: Donar suport a projectes i actuacions en l’àmbit de la internacionalització i la innovació que, per la serva rellevància, mereixen una atenció especial i no es poden incloure en cap altre dels programes de subvencions.

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE