Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Ajuts i subvencions per a l’elaboració/redisseny de pàgines WEB

La Generalitat de Catalunya, a través de l’agència ACC1Ó i del Servei d’Orientació PIMESTIC, promou les tecnologies de la informació i la comunicació  a l’empresa catalana i assessora i concedeix subvencions sobre la seva implantació.

2Bdigital:

ACC1Ó ofereix el programa 2Bdigital: Internet com a eina de màrqueting internacional. Té com a objectiu orientar i assessorar per a la realització d’un pla de màrqueting digital fomentant l’ús d’internet com a canal de promoció internacional. El Servei es pot limitar a la diagnosi i elaboració del Pla d’acció o millora, o també, de manera opcional, es pot gaudir de consultors per implementar el Pla d’Acció definit.

Els ajuts van del 30% al 50% sobre el cost real de l’assessorament o servei.

Les sol•licituds s’han de tramitar abans de l’inici del projecte i desprès d’una entrevista prèvia amb un consultor d’ACC1Ó.

Aquests Ajuts sortiran publicats a la pàg. Web d’ACC1Ó a mitjans de Febrer.

Més informació

PIMESTIC

PIMESTIC, és un servei d’orientació subvencionat que a través d’una persona experta en tecnologies de la informació i comunicació i en processos de negoci, analitza el nivell d’implantació i ús de les TIC a la seva empresa a partir d’una entrevista personal, i elabora un Pla d’actuació per aconseguir més competitivitat, estalvi i productivitat.

Aquest servei ofereix 3 tipus o nivells d’assessorament segons les necessitats i nivell de digitalització de les empreses: nivell d’orientació Basic, nivell Avançat/ temàtic i nivell en Seguretat informàtica

La sol•licitud i contractació d’aquest servei ja inclou la subvenció corresponent.

Més informació

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE