Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Ajuts a projectes de R+D en col·laboració.

Ajuts a projectes de R+D en col·laboració.

Com ja sabeu, un dels eixos de treball del Servei a Empreses del Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon és el foment de la col·laboració i cooperació empresarial.  El pasat 13 de març es van obrir dos línies d’ajuts a projectes de R+D en forma de projectes col·laboratius. Els nuclis d’innovació tecnològica, tant nacionals com transnacional.

La tipologia d’accions subvencionables són aquelles actuacions amb una R+D diferencial, d’alt risc tecnològic i alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Haurà de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o licitacions internacionals.

ACC1o Es valorarà la incorporació en els consorcis d’empreses que s’iniciïn en actuacions de R+D cooperatives, així com la participació d’agents TECNIO i CERCA i la incorporació de Doctors a l’empresa vinculats al projecte de R+D.

Estructura del sol·licitant:

Consorci mínim de 4 empreses independents, AIE o Consorcis privats d’empreses. Pressupost mínim global del projecte de 750.000 Euros amb els mínims per empresa següents: Si és una Gran Empresa: 200.000 Euros. Si és una Pime: 100.000 Euros.

Despeses subvencionables:

 • Despeses de personal propi
 • Col·laboracions externes
 • Adquisició d’equipaments i instrumental (Es considerarà només el cost d’amortització vers l’ús pel projecte)
 • En el cas de les PIMES, despeses de registre de drets de Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual
 • Altres despeses
 • Despeses de gestió del projecte, amb un màxim de 30.000 € per a l’empresa líder i de 18.000€ per empresa participant
 • Despeses de difusió resultats del projecte, amb un màxim de 30.000 € per projecte (reglament de minimis)
 • Despeses d’auditoria compte justificatiu (reglament de minimis)

Intensitat de l’ajut:

Tipus d’empresa Projecte de Recerca Projecte de Desenvolupament
Gran empresa 50 % 25 %
Mitjana empresa 60 % 35 %
Petita empresa 70 % 45 %

 

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE