Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Ajuts a la inversió industrial per 2010

euroestilizadoAjut adreçat a les empreses industrials i serveis relacionats que inverteixin en béns d’equipament.
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen per serveis relacionats les activitats que s’especifiquen a continuació:
• Activitats relacionades amb la distribució de béns i serveis a altres sectors de l’economia.
• Activitats de venda, lloguer, manteniment i reparació de maquinària, equips, material de transport i altres béns tangibles.
• Activitats de serveis empresarials intensius en coneixement.
• Activitats de serveis operatius i de gestió d’instal·lacions productives.

Tipus d’ajuts:
Activitats subvencionables:
- Inversions en béns d’equipament realitzades per empreses industrials i serveis relacionats que renovin o ampliïn els seus actius productius.
- No són subvencionables les inversions en edificis i terrenys.
- Els béns subvencionats no es podran traslladar fora de Catalunya fins que hagin transcorregut tres anys des de la seva compra.

Quantia dels ajuts i cost elegible:
- La despesa subvencionable serà d’un màxim d’1.000.000 d’euros i un mínim de 50.000 euros.
- La despesa subvencionable haurà d’executar-se entre el 8 de juny del 2009 i el 15 de novembre de 2010.
- Els ajuts consistiran en l’atorgament d’una subvenció a fons perdut. L’ajut atorgat no pot superar el 20% de la despesa subvencionable en el cas de les PIMES i el 10%en el supòsit de les grans empreses.

Tramitació:
Les sol·licituds han d’anar adreçades al Secretari d’Indústria i Empresa i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es pot obtenir a la pàgina web del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa: Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona,
www.gencat.cat/diue/
També es poden presentar a l’ OGE de Barcelona, a les oficines de la Cambra de Comerç.

Termini:
El termini per presentar les sol·licituds és des del 25 de febrer fins al 31 de març de 2010.

Mes informació:
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5574/10046024.pdf
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=9238

Per qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres.

empresa@viladecans.cat amb telèfon i persona de contacte

Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses

Can Calderon

Comparteix
  2 comentaris
  1. Hola,
   Estiam interesats en rebre mes informacio.
   En nostre cas es per la compra de un equip productiu per un import de 80000 euros.
   Es necesari financiacio o tambe el ajut que feu referencia en el correu.
   gracies

  2. La subvenció pot arribar fins al 20% dels 80.000 € que heu plantejat.

   El règim de concessió és de concurrència competitiva i per tant ha de reunir uns criteris que us donarà la valoració final.

   Per donar-vos una primera informacio i tal i com reflecteixen les bases, els criteris de valoració estan lligats als següents punts:

   1. Viabilitat tècnica i econòmica del projecte.
   2. Nivell tècnic: contribució tecnològica i grau de millora respecte de la posició del sol·licitant, integració en un projecte de creixement o canvi estratègic de la empresa.
   3. Sectors preferencials: química, alimentació i begudes, metal·lúrgica i productes metàl·lics, paper i edició i arts gràfiques.
   4. Projectes de PIMES
   5. L’impacte del projecte sobre el manteniment o creació d’ocupació
   6. Un component territorial

   Ens posarem en contacte per conèixer el vostre cas més acuradament i ampliar-vos la informació que calgui

  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE